Viniční trať: Vehlovice - Klamovka
Nadmořská výška: 163-176 m n. m.
Svažitost:
Orientace svahu: jihozápadní
Půda a podloží: písčitá půda na písku a vápnito-jílovitých pískovcích
Vedení a řez: vedení střední, rýnsko-hesenské s řezem na jeden tažeň
Námi osázená plocha: 2,6 ha
Vysazené odrůdy a stáří výsadeb: Modrý Portugal (2002)

Vinici Koráb kupuje kníže Antonín Izidor z Lobkowicz v roce 1808. Po vzoru slavných burgundských vinic je dodnes obehnána opukovou zdí, což spolu s blízkostí řeky spoluvytváří její unikátní mikroklima.