Viniční trať: Mělník - Městská
Nadmořská výška: 165-179 m n. m.
Svažitost: až 5°
Orientace svahu: náhorní plošina až severovýchod
Půda a podloží: černozem a pararendzina na vápnito-jílovitých pískovcích, slínovcích a vápenci
Vedení a řez: vedení střední, rýnsko-hesenské s řezem na jeden tažeň
Námi osázená plocha: 1,2 ha
Vysazené odrůdy a stáří výsadeb: Modrý Portugal (1956)

Vinice Svině, poprvé zmiňovaná už v roce 1372, byla zakoupena knížetem Augustinem Josefem z Lobkowicz ke konci 18. století. Dnes z původně 5,6 ha velké vinice zbyl uprostřed města poslední osázený kousek a spíše se používá oficiální název trati "Městská", i když v 19. století ležela vinice Městská poněkud dále proti proudu na Polabí. Zcela unikátní je stáří výsadby a to, že keře jsou pravokořenné, neroubované. Mělničtí vinaři vzdorovali roubování na americké podnože nejdéle, protože věděli, že kvalita vín z pravokořenných keřů je vyšší a protože mělnické půdy s vyšším obsahem písku snižují nebezpečí výskytu révokazu na minimum. Přesto byly kvůli révokazu od sedmdesátých let postupně všechny vinice osázeny roubovanými sazenicemi, tato vinice je poslední větší pravokořenná výsadba v Čechách a charakter vín odtud je opravdu jiný, zejména u klaretů.