Naše vinice

Naše vinařství dnes obhospodařuje téměř 50 ha vinic. Obdělávání musí splňovat podmínky tzv. integrované produkce, to znamená, že používání hnojiv a postřiků se řídí přesně specifikovanými pravidly, která mají minimalizovat jejich vliv na životní prostředí.

 

 
Trojslava

Trojslava

viniční trať: Vehlovice - Labská

Název "Trojslava" patří k vůbec nejstarším doloženým názvům vinic v Čechách – poprvé je vinice zmíněna již roku 1372, tedy z doby vlády Karla IV.
Velclovka

Velclovka

viniční trať: Vehlovice - Labská

Tato vinice je ve vlastnictví Lobkowiczů od počátku 20. století. Po vzoru burgundských vinic ji obklopuje stará opuková zeď.
Koráb

Koráb

viniční trať: Vehlovice - Klamovka

Vinici Koráb kupuje kníže Antonín Izidor z Lobkowicz v roce 1808. Po vzoru slavných burgundských vinic je dodnes obehnána opukovou zdí.
Thunovka

Thunovka

viniční trať: Vehlovice - Vehlovská

Vinici Thunovku si nejprve roku 1902 kníže Jiří Kristián z Lobkowicz pronajímá od knížete Thuna z Děčína, později ji definitivně odkupuje.
Sirotčí

Sirotčí

viniční trať: Mělník - Klamovka

Hraběnka Černínová z Chudenic přinesla tuto vinici věnem a od roku 1753 se tedy o ni stará rod Lobkowiczů.
Klamovka a Vraždilka

Klamovka a Vraždilka

viniční trať: Mělník - Klamovka

Vraždilku koupil kníže Jiří Kristián z Lobkowicz roku 1873. Sousední Klamovka, o níž je rovněž první zmínka již roku 1372.
Na Svini neboli Městská

Na Svini neboli Městská

viniční trať: Mělník - Městská

Vinice Svině, poprvé zmiňovaná už v roce 1372, byla zakoupena knížetem Augustinem Josefem z Lobkowicz ke konci 18. století.
Kriegerstein neboli Rousovice

Kriegerstein neboli Rousovice

viniční trať: Mělník - Turbovická

Tato vinice se dostala do majetku Lobkowiczů za Augusta Antonína Josefa knížete z Lobkowicz ke konci 18. století.
Turbovice a Mečířská

Turbovice a Mečířská

viniční trať: Skuhrov u Mělnika - Turbovická

Mečířskou vinici též přinesla jako věno hraběnka Černínová z Chudenic, její manžel kníže Augustin Josef z Lobkowicz o něco později přikoupil i nad ní ležící vinici Turbovice.
Šternberka

Šternberka

viniční trať: Záboří u Kel - Kelská

Šternberka se dostala do majetku Lobkowiczů za Augusta Antonína Josefa knížete z Lobkowicz ke konci 18. století.
Trautmanka

Trautmanka

viniční trať: Kly - Kelská

Trautmanku zakoupil JUDr. Bedřich kníže z Lobkowicz někdy na samém začátku 20. století. Její jméno je odvozeno od původního majitele hraběte Trautmansdorffa.
 

Obsah webových stránek www.lobkowicz-vinarstvi.cz je určen osobám starším 18 let.

Jste starší 18 let?

ANO NE

Je nám líto,
ale obsah stránek je určen osobám
starším 18 let.

Přihlášení

Tato webová stránka používá cookies z důvodu správné funkčnosti stránek. Dalším procházením tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací