Viniční trať: Mělník - Klamovka
Nadmořská výška: 190-212 m n. m.
Svažitost: 3,5 až 7°
Orientace svahu: jihozápadní
Půda a podloží: lehčí písčitá regozem na vápnito-jílovitých pískovcích
Vedení a řez: vedení vysoké, vertikální kordon s krátkým řezem
Námi osázená plocha: 8,77 ha
Vysazené odrůdy a stáří výsadeb: Müller-Thurgau (1982, 1983)

Hraběnka Černínová z Chudenic přinesla tuto vinici věnem a od roku 1753 se tedy o ni stará rod Lobkowiczů. Do převzetí vinic dolnobeřkovické větve Lobkowiczů to bývala největší mělnická vinice s největším zastoupením bílých odrůd. Kordonové vedení, které v minulém století propagoval prof. Vilém Kraus, chrání odrůdu Müller-Thurgau před rychlou ztrátou kyselin v příliš teplých ročnících.