Viniční trať: Skuhrov u Mělníka - Turbovická
Nadmořská výška: 182-222 m n. m.
Svažitost: 4 až 10°
Orientace svahu: jihozápadní
Půda a podloží: málo skeletovité pararendziny na vápnito-jílovitých pískovcích
Vedení a řez: vedení střední, rýnsko-hesenské s řezem na jeden tažeň
Námi osázená plocha: 7,54 ha
Vysazené odrůdy a stáří výsadeb: Ryzlink rýnský (1989), Muškát moravský (1991), Svatovavřinecké (1989, 2000, 2001), Rulandské modré – Pinot Noir (1995)

Mečířskou vinici též přinesla jako věno hraběnka Černínová z Chudenic, její manžel kníže Augustin Josef z Lobkowicz o něco později přikoupil i nad ní ležící vinici Turbovice. Malebný zářez s údolíčkem na jižním kraji Mělníka zdobí i věžička zámečku rytířů z Turby. V horní části vinice bývají sklízeny hrozny muškátu na mladá svěží vína, níže však zrají hrozny Pinot Noir a Svatovavřineckého, z kterých nejlepší partie vín se pak školí v dubových sudech.