Viniční trať: Vehlovice - Labská
Nadmořská výška: 180-201 m n. m.
Svažitost: 5-12°
Orientace svahu: jihozápadní až západní
Půda a podloží: málo skeletovitá pararendzina na rozpadavé opuce a vápnito-jílovitých pískovcích
Vedení a řez: vedení střední, rýnsko-hesenské s řezem na jeden tažeň
Námi osázená plocha: 1,47 ha
Vysazené odrůdy a stáří výsadeb: Modrý Portugal (2003)

Tato vinice je ve vlastnictví Lobkowiczů od počátku 20. století. Po vzoru burgundských vinic ji obklopuje stará opuková zeď.